GynHälsan

Boka Läkarbesök

Ring 031–7110002

Telefontid

9:00-11:30

GynHälsan, Gynekolog i Göteborg

Gynekologmottagningen där du får ett personligt bemötande

Vi, doktor Anders Roth och sjuksköterska Christina Roth ber att få tacka för

förtroendet från alla våra patienter under de senaste 21 åren då vi nu lägger ned

mottagningen per den 16 mars 2017.