GynHälsan

När gör ni barnlöshetsutredning?

Ni bör ha försökt aktivt i ett år att uppnå graviditet –
dock kan utredning påbörjas tidigare om kvinnan fyllt 35 år.
Kvinnans ålder 19-43 år, mannens d:o 19-55 år.
I Västra Götaland utförs IVF(”provrörsbefruktning”) vid följande kliniker:
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset, enheten för reproduktionsmedicin, i Göteborg (offentlig)
 • Fertilitetscentrum, Carlanderska sjukhuset i Göteborg (privat)
 • IVF-kliniken, Göteborgs Kvinnoklinik (privat)
 • Åldersgränser, väntetider och priser varierar mellan de tre klinikerna.
  Ägg- och spermadonation får enligt svensk lag endast utföras på offentliga sjukhus eller universitetssjukhus.
  I Västra Götaland utför därför endast Sahlgrenska Universitetssjukhuset dessa behandlingar.

  Sahlgrenska universitetssjukhuset

  Den offentliga vården erbjuder IVF till par som är godkända enligt Västra Götalandsregionens regler.
  Reglerna säger bland annat:
 • Kvinnan får inte vara över 38 år när remissen skrivs och inte över 40 år när behandling utförs.
 • Partnern ska kunna ta aktiv del i föräldraskapet under barnets hela uppväxt. Därför finns det en åldergräns för honom eller henne på 55 år.
 • Olikkönade par ska ha strävat efter graviditet under minst ett års tid och dessutom ha genomgått en utredning om orsaken till infertiliteten.
 • Paret skall leva i en stabil relation,det vill säga vara gifta eller sammanboende på samma adress sedan minst 2 år.
 • Paret får inte ha några gemensamma barn, med det menas även adopterade barn.
 • Man kan inte göra IVF på en klinik utanför Västra Götaland och få den betald med offentliga medel.
  Väntetiden till ett första besök för utredning är högst tre månader.
  Om paret har gjort utredning hos en annan vårdgivare och sedan remitteras för behandling,
  är väntetiden högst tre månader för ett första besök. Därefter startar behandlingen inom tre månader.